Problems

Problem Category Points AC % Users
A cộng B KTLT_TH04 Loop 1p 72.0% 1472
Bình phương và lập phương của một số KTLT_TH02 Components 1p 47.4% 1112
Cấp số cộng KTLT_TH04 Loop 1p 34.7% 233
Tổng dãy số nguyên (sử dụng link list) KTLT_TH06 Array 1p 46.1% 74
Kiểm tra số chẵn lẻ KTLT_TH03 if - else 1p 36.1% 1181
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật KTLT_TH02 Components 1p 25.2% 1247
Phép toán cộng, trừ, nhân và chia KTLT_TH03 if - else 1p 25.0% 877
Định dạng giờ, phút, giây KTLT_TH02 Components 1p 53.9% 952
In ra dòng chữ Hello world! KTLT_TH02 Components 1p 51.7% 1449
Tính chu vi và diện tích hình tròn KTLT_TH02 Components 1p 35.2% 1059
Hoán đổi hai số KTLT_TH02 Components 1p 35.2% 888
Chuyển số thành chữ KTLT_TH03 if - else 1p 51.4% 1118
Tính chu vi và diện tích hình tam giác KTLT_TH02 Components 1p 33.0% 1094
Tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên KTLT_TH02 Components 1p 39.5% 893
In ma trận dấu * KTLT_TH04 Loop 1p 42.2% 1306
Tìm max hai số nguyên KTLT_TH03 if - else 1p 45.8% 1320
Tìm max ba số nguyên KTLT_TH03 if - else 1p 39.6% 1221
Tìm max bốn số nguyên KTLT_TH03 if - else 1p 55.2% 1180
Bài toán Edit Dista OLP 2023 20p 44.6% 43
Con đường có chiều dài bằng k OLP 2023 30p 8.6% 3
Tam giác số OLP 2023 10p 19.2% 26
Đếm dãy chia hết OLP 2023 2p 16.3% 12
Tổng các số lẻ OLP 2023 2p 25.9% 41
Số đặc biệt OLP 2023 30p 8.0% 29
Bài toán Longest Valid Parentheses OLP 2023 20p 17.4% 30
Đếm tam giác vuông cân OLP 2023 20p 4.0% 7
Con đường đẹp OLP 2023 20p 8.1% 11
Bãi cỏ ngon nhất OLP 2023 20p 6.8% 12
Bội số đẹp OLP 2023 10p 8.8% 15
Công viên xanh OLP 2023 30p 26.7% 26
Công viên xanh OLP 2023 10p 38.1% 15
Thu hoạch nấm OLP 1p 11.8% 29
Xây dựng lớp Học sinh Python cơ bản 1p 13.5% 39
Quản lý danh sách học sinh Python cơ bản 1p 10.8% 25
In danh sách học sinh ở Thái Nguyên Python cơ bản 1p 19.7% 33
Sắp xếp danh sách học sinh Python cơ bản 1p 34.6% 28
Cộng dồn OLP 1p 4.1% 28
Quà tặng OLP 1p 11.4% 12
Máy đếm từ OLP 1p 16.9% 9
Khôi phục dữ liệu OLP 1p 2.9% 8
Mảng số đẹp OLP 1p 2.9% 5
Bơm dầu OLP 1p 27.0% 21
Mật khẩu OLP 1p 29.1% 64
Tính giá sách OLP 1p 21.2% 25
Chia kẹo OLP 1p 9.3% 20
Đếm tiền OLP 1p 0.0% 0
Ghép số rời rạc OLP 1p 10.6% 25
Mã hóa OLP 1p 0.0% 0
Hình chữ nhật rỗng OLP 1p 40.4% 96
Hệ thống điện OLP 1p 21.8% 27