Giới thiệu


posted on April 7, 2023, 8:28 p.m.

Hệ thống được khoa CNTT trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (ICTU) xây dựng nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên trong và ngoài ICTU có thể luyện tập, thi đấu về giải thuật, thuật toán. Đây là nơi giúp các bạn nâng cao trình độ lập trình cả trong quá trình học tập, ôn luyện thi Olympic tin học Quốc gia, thi lập trình viên quốc tế ICPC và cả trong công việc thực tế.

Các thành viên tham gia triển khai hệ thống:

  1. TS. Nguyễn Tuấn Anh - Khoa Công nghệ thông tin (Liên hệ facebook: Nguyễn Tuấn Anh)
  2. Nông Hữu Nam - sinh viên lớp CNTT K19 - khoa Công nghệ thông tin - ĐH CNTT & TT (Đại học Thái Nguyên)

Mọi thông tin góp ý vui lòng gửi đến email: anhnt@ictu.edu.vn


Comments

There are no comments at the moment.