Hướng dẫn sử dụng


posted on April 2, 2023, 2:47 a.m.
1. Hướng dẫn đăng ký thành viên: Đăng ký thành viên
 • Sinh viên K21 - ICTU đã được tạo tài khoản với tên đăng nhập là mã số sinh viên và email do nhà trường cấp (email ICTU).
 • Nếu quên mật khẩu sinh viên có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu của hệ thống, hệ thống sẽ gửi thông tin về email ICTU.
2. Hướng dẫn nộp bài: Nộp bài
 • Sinh viên làm bài trên máy tính bằng cá nhân, lúc nào cần kiểm tra kết thì Nộp lên hệ thống.
3. Tham gia các cuộc thi, các bài kiểm tra Tham gia cuộc thi
 • Sinh viên hoàn thiện các bài kiểm tra, bài tập bằng tài khoản gắn với mã số sinh viên và email do trường cấp mới được công nhận điểm.
 • Sinh viên tham gia các cuộc thi, các bài kiểm tra để giảng viên theo dõi và lấy điểm cho môn học
4. Bài giải mẫu với một số ngôn ngữ lập trình Bài giải mẫu
 • Hướng dẫn sinh viên làm quen với cách làm bài với một vài ngôn ngữ thông dụng trên hệ thống: \(C/C++, java, python,...\)
5. Một số lỗi thường gặp: khi chấm bài, trang web đưa ra một số thông tin như \(AC/WA/TLE/... \)

Những thông tin đó còn gọi là Status Code - là một mã ngắn thể hiện thông tin về bài nộp của bạn, hiện tại có những mã sau đây:

 1. AC - Accepted: Chương trình đã chạy đúng với toàn bộ test của đề bài.

 2. WA - Wrong Answer: Chương trình đưa ra output không giống với output chuẩn.

 3. RTE - Runtime Exception: Thường biết với cái tên \(Runtime Error\). Chương trình sinh lỗi và trả về một giá trị khác 0 và lỗi này đa số chỉ xuất hiện khi bạn dùng ngôn ngữ như C/C++. Các bạn có thể xem ở link này về một số lỗi RTE thường xuất hiện.

 1. IR - Invalid Return: Chương trình trả về một giá trị khác 0, cũng giống \(RTE\), nhưng nó thường xuất hiện ở các ngôn ngữ \(Python\) hoặc \(Java\) khi bạn xử lý ngoại lệ (exception).

 2. OLE - Output Limit Exceeded: Chương trình in ra quá nhiều thông in ra output (thường giới hạn là 256MB).

 3. MLE - Memory Limit Exceeded: Chương trình dùng quá nhiều bộ nhớ. Đôi khi lỗi này sẽ gây ra \(RTE\) thay vì \(MLE\).

 4. TLE - Time Limit Exceeded: Chương trình chạy quá thời gian quy định.

 5. IE - Internal Error1: Lỗi hệ thống. Lỗi này có thể do bài tập chưa được cấu hình đúng, hoặc do lỗi ở máy chấm. Nếu bạn thấy lỗi này, bạn có thể thử nộp lại bài tập của mình, nếu vẫn không được thì bạn có thể liên hệ với admin hoặc người ra đề.

6. Bạn chỉ đọc và xuất ra kết quả mà đề bài yêu cầu, không thừa, không thiếu:
 • Bạn chỉ xuất ra kết quả, không xuất bất kỳ cái gì khác.

  • Ví dụ: in ra màn hình bình trình của a: \(print(a * a)\)
  • Không in bất kỳ cái gì khác ngoài \(a^2\)
 • Trong code của bạn không dùng các lệnh để dừng màn hình hoặc các lệnh hệ thống đặc biệt như \(system("pause"), getch()\),…

 • Trong code không dùng thư viện \(conio.h\) (với ngôn ngữ \(C/C++\)).

 • Với các bài về chuỗi ký tự, các bạn không dùng \(fflush(stdin)\) để xoá bộ đệm, nếu phải xoá bộ đệm hãy dùng \(fgets\) 2 lần để nhập xâu.

 • Đối với \(pascal\), các bạn không dùng thư viện \(crt\).

 • Nếu đề bài có nêu điều kiện, thì giá trị các số trong test sẽ chuẩn như vậy.

  • Ví dụ: cho \(n \leq 100\) thì chắc chắn các test sẽ luôn có \(n \leq 100\) (không cần kiểm tra giá trị của n)

Comments