Đăng ký thành viên


posted on April 1, 2023, 3:33 p.m.

Vào mục "Đăng ký" trên website theo địa chỉ: Đăng ký và điền đầy đủ thông tin yêu cầu

Để đăng ký làm thành viên của hệ thống bạn làm theo các bước sau: Giao diện đăng ký

Hình: Đăng ký thành viên mới

Bạn nhập đầy đủ thông tin:
  • Tên người dùng
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu (điền mật khẩu vào hai ô giống nhau)
  • Ngôn ngữ mặc định: là ngôn ngữ lập trình mặc đình mỗi lần bạn nộp bài lên hệ thống
  • Tổ chức đại diện: để trống

Comments

There are no comments at the moment.