Hướng dẫn tham gia cuộc thi


posted on April 2, 2023, 3:40 a.m.
  • Sinh viên có thể tham gia một cuộc thi bằng cách: Từ menu trên cùng chọn “Các kỳ thi” → Chọn cuộc thi (bài kiểm tra) muốn tham gia và giải quyết các bài toán trong kỳ thi (kỳ kiểm tra).
  • Sinh viên lựa chọn đúng kỳ thi (kiểm tra) để giảng viên theo dõi và ghi nhận điểm.
Sinh viên phải đăng nhập vào mới thấy các kỳ thi (kiểm tra) của riêng mình, với các kỳ thi công khai sinh viên có thể tự đăng ký vào thi.


Comments

There are no comments at the moment.