Mã hóa


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 537M

Problem type

Đại Hiệp đang học môn An toàn bảo mật thông tin, có rất nhiều quy tắc để mã hoá dữ liệu hay, tuy nhiên Đại Hiệp rất muốn phát minh ra một quy tắc mã hoá để đời, lưu danh sử sách đúng với cái tên Đại Hiệp.

Sau vài ngày suy nghĩ, Đại Hiệp quyết định chọn một quy tắc thật khó và đặt tên là mã hoá Đại Hiệp.

Nội dung quy tắc: Với một số nguyên dương \(X\) sẽ được mã hoá sang một số nguyên dương Y sao cho tích các chữ số của \(Y\) bằng với \(X\) và \(Y\) là số nguyên dương bé nhất.

Tuy nhiên sau khi đặt ra quy tắc mã hoá này, Đại Hiệp thấy thật là khó để tìm số mã hoá. Bạn hãy giúp Đại Hiệp tìm số mã hoá đó.

Đầu vào:

Số nguyên \(X\) \(( 0 \leq X \leq 10^9\))

Đầu ra:

Số nguyên dương được mã hoá với quy tắc Đại Hiệp, nếu không thể tìm thấy số nào, hãy in ra -1.

Ví dụ:

Input
12
Output
26

Giải thích: Ta có 2*6 = 12 => 26 là phù hợp và nó cũng là số bé nhất tìm được.


Comments


  • 0
    tuyengiapkb03  commented on Aug. 20, 2023, 9:44 a.m.

    input case 22 có vấn đề ko ạ chứ em test chục lần chỉ mỗi case 22 sai :(


  • 0
    lvminh97  commented on Aug. 9, 2023, 5:08 a.m.

    Test case #22 có vấn đề gì không Admin? Mình test thử với kết quả ra của test #22 thì đã thỏa mãn rồi nhưng vẫn báo Wrong answer