Một số lỗi khi nộp bài


posted on April 2, 2023, 3:36 a.m.

Khi chấm bài, trang web đưa ra một số thông tin như AC/WA/TLE/...

Những thông tin đó còn gọi là Status Code - là một mã ngắn thể hiện thông tin về bài nộp của bạn, hiện tại có những mã sau đây:

  1. AC - Accepted: Chương trình đã chạy đúng với toàn bộ test của đề bài.

  2. WA - Wrong Answer: Chương trình đưa ra output không giống với output chuẩn.

  3. RTE - Runtime Exception: Thường biết với cái tên Runtime Error. Chương trình sinh lỗi và trả về một giá trị khác 0 và lỗi này đa số chỉ xuất hiện khi bạn dùng ngôn ngữ như C hoặc C++. Các bạn có thể xem ở link này về một số lỗi RTE thường xuất hiện.

  4. IR - Invalid Return: Chương trình trả về một giá trị khác 0, cũng giống RTE, nhưng nó thường xuất hiện ở các ngôn ngữ Python hoặc Java khi bạn xử lý ngoại lệ (exception).

  5. OLE - Output Limit Exceeded: Chương trình in ra quá nhiều thông in ra output (thường giới hạn là 256MB).

  6. MLE - Memory Limit Exceeded: Chương trình dùng quá nhiều bộ nhớ. Đôi khi lỗi này sẽ gây ra RTE thay vì MLE.

  7. TLE - Time Limit Exceeded: Chương trình chạy quá thời gian quy định.

  8. IE - Internal Error1: Lỗi hệ thống. Lỗi này có thể do bài tập chưa được cấu hình đúng, hoặc do lỗi ở máy chấm. Nếu bạn thấy lỗi này, bạn có thể thử nộp lại bài tập của mình, nếu vẫn không được thì bạn có thể liên hệ với admin hoặc người ra đề.


Comments

There are no comments at the moment.