Bắt đầu:

2018-08-04 20:00:00

ICTU Programming Contest 8-2018

Kết thúc:

2018-08-04 22:45:00
Sắp kết thúc
Đã kết thúc
Chưa bắt đầu
Đang diễn ra
Bắt đầu sau: -138 days 15:40:34
Bài tập
  • Đúng nhanh nhất
  • Đúng
  • Sai
  • Chờ xử lý
  • Chưa làm
#Tài khoảnSố bàiThời gian CAYKHE
DEMSODU
KINHDOANH
SUDOKU
TGCAN
1miuky
KTPM K13A - ICTU
4172
94
2 lần
18
1 lần
30
1 lần
 
6 lần
10
1 lần
2Vu Dinh Manh
ICTU
4531
72
2 lần
162
2 lần
150
6 lần
7
1 lần
3Thào A Vảng (new)
KTPM K15A - ĐH CNTT & TT Thái Nguyên
372
61
1 lần
7
1 lần
 
1 lần
4
1 lần
4Monster
KTPM K16B - ĐH CNTT&TT Thái Nguyên
226
 
1 lần
21
1 lần
 
5 lần
5
1 lần
5musubi
267
37
1 lần
 
1 lần
 
2 lần
30
1 lần
6blablabla
267
 
2 lần
43
2 lần
 
11 lần
4
1 lần
7dieuninh1997
297
51
1 lần
 
3 lần
46
1 lần
8saopx02
2125
 
1 lần
 
1 lần
 
1 lần
70
1 lần
55
1 lần
9daihieptn97
2142
62
2 lần
 
9 lần
40
2 lần
10Luân Quang Huy
KTPM 16A - ICTU
2277
58
9 lần
19
3 lần
11truongkin147
KTPM k15A - ICTU
12
 
23 lần
2
1 lần
12thodung1812
17
 
5 lần
7
1 lần
13manhtran
CNTT-k15D - CNTT
123
 
7 lần
23
1 lần
14Lucifer
127
 
7 lần
7
2 lần
15hieunv1996
127
27
1 lần
 
2 lần
15inahoit
127
 
4 lần
27
1 lần
17raitie
130
 
15 lần
30
1 lần
18Đặng Công Tạo 1
131
 
11 lần
31
1 lần
19chellam
134
34
1 lần
20ntkjen
136
 
5 lần
 
1 lần
36
1 lần
21DTC155D4802010026
138
 
8 lần
38
1 lần
22TestIctu
143
43
1 lần
23nhan6310
144
 
2 lần
44
1 lần
24noname
148
48
1 lần
25hoanhai
154
 
3 lần
 
2 lần
 
1 lần
 
2 lần
14
3 lần
26DTC145D48020101
169
 
9 lần
 
3 lần
69
1 lần
26omko0o
169
 
2 lần
69
1 lần
28thanhhien
182
 
7 lần
 
1 lần
82
1 lần
29DoThiThuy
1124
124
1 lần
30Trantham
1127
 
4 lần
47
5 lần
31NguyenDuong
1145
 
7 lần
45
6 lần
3212639
00
32alanhoang
00
32aquarius
00
32bbspham96
00
32chuvanvu
00
32datnguyen
00
32DTC145D48020102
00
32DTC145D51030401
00
32DTC175524802010
00
 
2 lần
 
1 lần
32duongvanson
00
32haitrvn
00
32huysida
00
32khongbietgi
00
32kiendp
00
32koychch
00
32luanquanghuy
00
32Lê Anh Tuấn
00
 
1 lần
 
4 lần
32Minh98
00
 
2 lần
32NamLun123
00
 
1 lần
32NguyenVanQuan78
00
32nmquan1302999
00
32ntdungembedded
00
32nvdfalcon
00
 
4 lần
 
2 lần
 
1 lần
32onlylov3y
00
 
6 lần
32onlyt
00
32phantasm
00
32phonema
00
 
1 lần
32rollbin
00
32Taczangkids
00
32thancomu
00
32Thanhictuk16
00
32tuancanhktpm
00
 
4 lần
32viethung
00
32ViNgocAnh
00
32xztd123
00
661 / 1THỐNG KÊ4611/2151/1015/259/247/30