Bắt đầu:

2022-01-08 07:30:00

Olympic tin hoc sinh vien cap truong 2021

Kết thúc:

2022-01-08 13:00:00
Sắp kết thúc
Đã kết thúc
Chưa bắt đầu
Đang diễn ra
Bắt đầu sau: -138 days 15:40:34
Bài tập
  • Đúng nhanh nhất
  • Đúng
  • Sai
  • Chờ xử lý
  • Chưa làm
#Tài khoảnSố bàiThời gian A
B
BDau
C
FLW
HTDien
NBinary
TF
1hoangcmbk
KTPM K19C - ĐH CNTT & TT Thái Nguyên
4797
11
1 lần
 
2 lần
149
4 lần
268
1 lần
 
2 lần
309
1 lần
2loser
TUICOCACH.COM - Thủ thuật công nghệ, kiếm tiền online, kiến thức lập trình...
3435
8
1 lần
121
1 lần
 
1 lần
106
11 lần
 
1 lần
 
1 lần
 
1 lần
3tuyennt (vipdragon0102)
KTPM-k19-C - CNTT và Truyền Thông Thái Nguyên
3470
19
1 lần
 
5 lần
137
3 lần
274
1 lần
 
1 lần
4havanmanh
2119
50
1 lần
 
7 lần
69
1 lần
 
6 lần
 
9 lần
5Phạm Cường
2225
42
1 lần
 
6 lần
143
3 lần
 
1 lần
6duongdinh24
2319
29
1 lần
 
2 lần
 
1 lần
 
4 lần
 
1 lần
290
1 lần
7TuanTran
130
30
1 lần
 
8 lần
 
11 lần
8Trần Xuân Thanh
KHMT K18A - ICTU
162
22
3 lần
 
3 lần
 
4 lần
9tuantruong
ktpm k18b -
174
54
2 lần
 
3 lần
 
11 lần
10Dương Quang Định
KTPM K17B -
175
55
2 lần
 
1 lần
 
2 lần
 
4 lần
11Daylight
CNTT K17G - ICTU
1104
44
4 lần
 
15 lần
 
9 lần
 
1 lần
12ABCXYZ
1147
87
4 lần
 
5 lần
 
2 lần
 
4 lần
13vanhoangtn1
1173
173
1 lần
 
6 lần
14HeroesPluss
KTPMK18B - Information and communication technology university
1216
216
1 lần
 
2 lần
15ANBU0012
00
15ancute1006
00
15canhqueduong
CNTT-k19D - đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền thông Thái Nguyên
00
15danviet02
00
 
12 lần
15daqnamper
ktpm_k19C -
00
15deleted89
00
 
1 lần
 
1 lần
 
1 lần
 
20 lần
 
1 lần
 
1 lần
 
1 lần
 
1 lần
15Duongthetai0302
00
15duythanh
Đại học CNTT và truyền thông Thái Nguyên
00
 
1 lần
15Dương Quốc Tuấn
KTPM K20A - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
00
15Hao
00
 
1 lần
15hieudec191999
00
15hoangkhach2002
00
15Hợp
K21A - ICTU
00
15kieuphuc
00
15leoi01
00
 
1 lần
15minhphuong
00
15mrX
K19D - CNTT
00
15nguyendongtam
ICTU
00
15nguyenduckieu
00
15nguyenvancode
00
15nguyenvanhai
00
15Nguyễn Vũ Hải
ICTU
00
 
3 lần
15NullVietHoang
00
 
2 lần
 
1 lần
15quangkhoi2003
00
15Thanh Hiền
CNTT K16H - ICTU
00
15tienphuckhai
CNTT K19 CLC - ICTU
00
15Trịnh Hồng Ngọc (thn2000)
KTPM K17 A -
00
15tunghoccode
00
15Vancap03
00
 
2 lần
15Vũ Đình Dũng
KHMT K18A - ĐH CNTT TT Thái Nguyên
00
15Đỗ Duy Thành
00
450 / 0THỐNG KÊ2430/1466/13/080/526/226/09/13/1