Bắt đầu:

2020-11-09 20:00:00

ICTU Programming Contest Q3-2020

Kết thúc:

2020-11-09 23:45:00
Sắp kết thúc
Đã kết thúc
Chưa bắt đầu
Đang diễn ra
Bắt đầu sau: -138 days 15:40:34
Bài tập
  • Đúng nhanh nhất
  • Đúng
  • Sai
  • Chờ xử lý
  • Chưa làm
#Tài khoảnSố bàiThời gian A
B
C
D
E
1Thào A Vảng (new)
KTPM K15A - ĐH CNTT & TT Thái Nguyên
3217
32
1 lần
12
1 lần
 
1 lần
133
3 lần
2lvcong97
3250
52
1 lần
7
1 lần
131
4 lần
3Monster
KTPM K16B - ĐH CNTT&TT Thái Nguyên
3273
14
1 lần
4
1 lần
215
3 lần
 
5 lần
 
3 lần
4Trương Sơn
CNTTK18B -
266
23
1 lần
43
1 lần
5Trịnh Hồng Ngọc
KTPM K17 A -
274
45
1 lần
29
1 lần
6lis2il
279
32
3 lần
7
1 lần
 
7 lần
 
4 lần
 
1 lần
7duongson98
294
48
1 lần
26
2 lần
 
3 lần
8loser
loser - loser
296
21
1 lần
15
4 lần
 
2 lần
9Đặng Công Tạo
CNTT-K16H - trường Đại Học CNTT & TT Thái Nguyên
2103
92
1 lần
11
1 lần
 
7 lần
10xiaoxin
2145
9
1 lần
36
6 lần
 
1 lần
11Vũ Đình Dũng
KHMT K18A - ĐH CNTT TT Thái Nguyên
2162
10
1 lần
72
5 lần
12tuyennt
KTPM-k19-C - CNTT và Truyền Thông Thái Nguyên
2170
72
1 lần
38
4 lần
13luong0606
2197
160
1 lần
37
1 lần
14vanhoangtn1
2317
184
2 lần
33
5 lần
 
1 lần
15deleted89
2463
148
11 lần
35
5 lần
16dqdinh112
152
32
2 lần
17aduong
00
17Arunhard
00
17DTC20H480103002
00
17duong123
00
17Duong26102000
00
17duongdinh24
00
 
2 lần
17Duongthetai
00
17Dương Ca
ICTU
00
17havanmanh
00
17hieuhieu2202
00
17hoangphidev
00
17hoangthevuong
00
17Killua2782
00
17leanhtuan290898
00
17lehoanganhictu
CNTĐH - K15A - ĐHCNTT & TT - ĐHTN
00
17luongdz0101
00
17Lê Anh Tuấn (Ktpm k15a)
KTPM K15A - CNTT & TT
00
17Nguyenminhbinh
00
17NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
CNTTK19D - ICTU
00
17NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
CNTTK19D - ICTU
00
17Nguyễn Văn Thành
KTPM -K17A - ICTU
00
17Nnmbg01
00
17phucnguyenictu
00
17Theluc1905
00
17Thào A Vảng
00
17TungZone
00
17tuyenoc
00
17vuluc0612
00
17xuanhai
00
451 / 1THỐNG KÊ3428/1543/1627/213/15/0