Bắt đầu:

2020-08-29 20:00:00

ICTU Programming Contest Q2-2020

Kết thúc:

2020-08-29 22:00:00
Sắp kết thúc
Đã kết thúc
Chưa bắt đầu
Đang diễn ra
Bắt đầu sau: -138 days 15:40:34
Bài tập
  • Đúng nhanh nhất
  • Đúng
  • Sai
  • Chờ xử lý
  • Chưa làm
#Tài khoảnSố bàiThời gian A
B
C
D
E
1xiaoxin
5363
35
2 lần
46
1 lần
17
4 lần
115
1 lần
70
1 lần
2lis2il
4169
13
1 lần
87
1 lần
8
2 lần
 
2 lần
41
1 lần
3Monster
KTPM K16B - ĐH CNTT&TT Thái Nguyên
4266
6
1 lần
111
3 lần
26
1 lần
83
1 lần
4Thào A Vảng (new)
KTPM K15A - ĐH CNTT & TT Thái Nguyên
4296
23
3 lần
114
1 lần
13
1 lần
 
2 lần
106
1 lần
5tuyenoc
4466
90
6 lần
114
2 lần
57
1 lần
85
1 lần
6lehoanganhictu
CNTĐH - K15A - ĐHCNTT & TT - ĐHTN
3302
30
1 lần
109
1 lần
83
5 lần
7xinhgaiketao
2121
28
1 lần
53
3 lần
8hieuhieu2202
2133
15
1 lần
 
6 lần
78
3 lần
9Arunhard
2163
32
4 lần
51
2 lần
 
5 lần
10duongson98
2164
23
2 lần
61
4 lần
11HoangThanhICTU
2167
14
1 lần
73
5 lần
12vanhoangtn1
2228
36
6 lần
72
2 lần
13Đặng Công Tạo
CNTT-K16H - trường Đại Học CNTT & TT Thái Nguyên
2248
106
5 lần
42
2 lần
14dqdinh112
2350
54
2 lần
96
10 lần
15alatababylove
113
13
1 lần
 
2 lần
 
1 lần
16loser
loser - loser
144
24
2 lần
 
3 lần
17hoangchu
187
 
9 lần
47
3 lần
18duongdinh24
00
 
1 lần
18Duongnb2
00
18Dương Ca
ICTU
00
18hoangsc2000
00
18lvcong97
00
18ngoduyson
00
 
5 lần
18Nhunghhbg
00
18pvkhanh178
00
 
2 lần
18thanhcnttk17a
00
18Trantham
00
18truongkin147
KTPM k15A - ICTU
00
18Trịnh Hồng Ngọc
KTPM K17 A -
00
18tuanhungdev
00
18Vu Dinh Manh
ICTU
00
18Đàm Văn Thắng
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
00
 
1 lần
320 / 0THỐNG KÊ4354/1619/758/145/15/5