THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ritachan

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 CONGDON Đúng
3 MAHOA Đúng
4 QUATANG Sai
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Bưởi to Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 Kinh Doanh Sai
10 Cây khế Đúng
11 PUPG Đúng
12 Tính giá sách Đúng
13 Mật khẩu Đúng
14 Bán hàng Đúng
15 Dò mìn Đúng
16 ĐẾM TIỀN Đúng
17 MIN TẬP ĐẾM Đúng
18 HIỂN THỊ VĂN BẢN Đúng
19 Dự trữ nước Đúng
20 Nhập môn lập trình Đúng
21 Các bóng đèn Đúng
22 Lát gạch quảng trường Đúng
23 Chuỗi nguy hiểm Đúng
24 Công tắc thông minh Đúng
25 COVID Đúng
26 TEST IQ Đúng
27 Cai Nghiện Game Đúng
28 Đèn Đường Đúng
29 Cửa hàng số học Sai
30 Index Đúng
31 Mảng số đẹp Sai
32 Ghép số Đúng
33 Beautiful Number Đúng
34 TicTacToe Đúng
35 Chia kẹo Đúng
36 Ghép số rời rạc Đúng
37 Mở khóa Đúng
38 Flowers Đúng
39 The Forest Đúng
40 Bơm Dầu Đúng
41 Hệ thống điện Đúng
42 Dãy con nhỏ nhất Đúng
43 Phép toán trừ Đúng
44 Hội chợ Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy3_2022 22/10/2022
1 Q3-2021 06/11/2021