THÔNG TIN CÁ NHÂN

CN20tqcson

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 Dự trữ nước Đúng
2 Nhập môn lập trình Đúng
3 Cổng AND Đúng
4 Các bóng đèn Đúng
5 Lát gạch quảng trường Đúng
6 Chuỗi nguy hiểm Đúng
7 Công tắc thông minh Đúng
8 COVID Đúng
9 TEST IQ Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 CK-2020 05/12/2020