THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dương Quang Định

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 PUPG Đúng
4 Mật khẩu Đúng
5 ĐẾM TIỀN Đúng
6 TEST IQ Đúng
7 Cai Nghiện Game Đúng
8 Đèn Đường Đúng
9 Index Sai
10 Ghép số Đúng
11 Chia kẹo Đúng
12 Ghép số rời rạc Sai
13 Nhà máy Binary Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 CK-2021 08/01/2022
1 Q3-2021 06/11/2021
2 Q2-2021 09/10/2021
3 Q3-2020 09/11/2020
4 Q2-2020 29/08/2020