THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đàm Văn Thắng

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 VEHINH Đúng
4 HCN RONG Đúng
5 Tam giác cân Đúng
6 Đếm số dư Sai
7 Cây khế Sai
8 Cổng AND Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q2-2020 29/08/2020