THÔNG TIN CÁ NHÂN

lis2il

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 QUATANG Đúng
6 VEHINH Đúng
7 HCN RONG Đúng
8 Đi làm Đúng
9 Bưởi to Đúng
10 Tam giác cân Đúng
11 Đếm số dư Đúng
12 Kinh Doanh Đúng
13 Sudoku Đúng
14 Cây khế Đúng
15 PUPG Đúng
16 Tính giá sách Đúng
17 Mật khẩu Đúng
18 Bán hàng Đúng
19 Dò mìn Đúng
20 ĐẾM TIỀN Đúng
21 MIN TẬP ĐẾM Đúng
22 HIỂN THỊ VĂN BẢN Đúng
23 MÁY ĐẾM TỪ Đúng
24 KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Đúng
25 Dự trữ nước Đúng
26 Nhập môn lập trình Đúng
27 Cổng AND Đúng
28 Các bóng đèn Đúng
29 Lát gạch quảng trường Đúng
30 Chuỗi nguy hiểm Đúng
31 Công tắc thông minh Đúng
32 COVID Đúng
33 TEST IQ Đúng
34 Bài Nhện Đúng
35 Cai Nghiện Game Đúng
36 Xếp Diêm Đúng
37 Đèn Đường Đúng
38 Cửa hàng số học Đúng
39 Index Đúng
40 Mảng số đẹp Đúng
41 Ghép số Đúng
42 Beautiful Number Đúng
43 TicTacToe Đúng
44 Chia kẹo Đúng
45 Ghép số rời rạc Đúng
46 Mở khóa Đúng
47 Flowers Đúng
48 The Forest Đúng
49 Nhà máy Binary Đúng
50 Bơm Dầu Đúng
51 Hệ thống điện Đúng
52 HALLOWEEN Đúng
53 Sắp người xuống bè Đúng
54 Dãy con nhỏ nhất Đúng
55 Phép toán trừ Đúng
56 Hội chợ Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q3-2020 09/11/2020
1 Q2-2020 29/08/2020