THÔNG TIN CÁ NHÂN

DTC145D48020101

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 TONG Đúng
2 MAHOA Sai
3 HCN RONG Đúng
4 Bưởi to Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 PC082018 04/08/2018