THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vu Dinh Manh

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 CONGDON Đúng
3 MAHOA Đúng
4 QUATANG Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 Bưởi to Đúng
9 Kinh Doanh Đúng
10 Sudoku Đúng
11 Cây khế Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q2-2020 29/08/2020
1 PC082018 04/08/2018