THÔNG TIN CÁ NHÂN

hiendinh

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 CONGDON Sai
3 VEHINH Đúng
4 HCN RONG Đúng
5 Đi làm Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 MIni_06_18 13/06/2018