HALLOWEEN

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Sự kiện Halloween sắp tới của trường được tổ chức với quy mô rất hoành tráng, công tác chuẩn bị của các lớp cũng đang được gấp rút tiến hành. Bạn Ngọc được bạn Hoàng giao cho một nhiệm vụ là lên ý tưởng, tổ chức một số hoạt động cho lớp. Sau nhiều đêm suy nghĩ miệt mài ngoài việc đã giảm được vài cân, Ngọc đã nghĩ ra một ý tưởng đó là chia n các thành viên trong lớp ra để đi phát kẹo. Mỗi túi kẹo của từng thành viên đang có sẵn ai chiếc kẹo (thành viên thứ i), Ngọc muốn mỗi túi kẹo của các thành viên phải bằng nhau và số kẹo được phát đi lớn nhất có thể. Hãy giúp Ngọc giải quyết vấn đề nhé

INPUT

Dòng đầu tiên của mỗi trường hợp chứa số nguyên n (1 <= n <= 100000), số thành viên trong lớp

Dòng thứ hai gồm n số nguyên , ,…,  (0 <= ai <= 109), số kẹo có trong túi mỗi thành viên thứ i.

OUTPUT

Số nguyên S, số kẹo tối thiểu Ngọc phải thêm vào để các túi kẹo bằng nhau

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

5

0 2 4 3 5

11