Ghép số

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

An rất thích chơi trò xếp các con số. Thầy mới đưa cho An một dãy gồm n các số tự nhiên và đố An lấy được k số trong mảng để ghép các số này với nhau sẽ được số lớn nhất. Hãy giúp An.


Đầu vào: Một mảng gồm n các số tự nhiên và số k ( 1 <= k <= n <= 100 )


Đầu ra: Số lớn nhất ghép được từ k số, số rất lớn nên hãy in ra dạng chuỗi

 

Ví dụ:

 

Đầu vào

Đầu ra

4 2

123 6 4563 97

4563123