Nhập môn lập trình

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 3s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Một trong những quy tắc căn bản cần phải nhớ trong lập trình C và C++ đó là: một khối lệnh được hiểu là một tập hợp những câu lệnh được đặt trong một cặp dấu mở ngoặc nhọn “{“ và dấu đóng ngoặc nhọn “}”, số lượng dấu mở ngoặc nhọn “{“ trong một chương trình cần phải có số lượng bằng với số dấu đóng ngoặc nhọn “}” đồng thời không có dấu mở ngoặc nhọn “{“ hoặc dấu đóng ngoặc nhọn “}” nào bị cô đơn, nghĩa là chúng cần phải được ghép đôi cùng với nhau, mỗi dấu mở ngoặc nhọn “{“ sẽ được kết thúc bởi một dấu đóng ngoặc nhọn “}” tương ứng. Do mới tiếp xúc với các môn học về lập trình, các bạn sinh viên Khóa 19 của trường ta còn gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong việc thực hành viết các câu lệnh lập trình, do đó nhiều bạn đã thường xuyên gõ thiếu hoặc gõ thừa các dấu ngoặc một cách không hợp lệ. Rất may là các chương trình biên dịch có thể đưa ra được những thông báo lỗi kịp thời mỗi khi người lập trình mở hoặc đóng ngoặc không đúng cách. Hãy viết chương trình để mô tả lại hoạt động này của trình biên dịch nhé.

Dữ liệu đầu vào:

Một chuỗi có độ dài <100 kí tự bao gồm các dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn liên tiếp nhau

Dữ liệu đầu ra:

Nếu chuỗi thỏa mãn các yêu cầu hợp lệ thì in ra từ “TRUE” ngược lại in ra “FALSE”

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

{{}{}{}}

TRUE

}{}{{}}

FALSE

{{{}}

FALSE

{{}}}}

FALSE

{{{}}}

TRUE