ĐẾM TIỀN

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: admin

Nam là một học sinh trong lớp thầy Trường chủ nhiệm, tuy gia đình khó khăn nhưng Nam là một học sinh luôn chăm chỉ và có thành tích học tập tốt, học kỳ vừa qua để phụ giúp gia đình Nam đi làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa và được giao công việc là tính và trả tiền. Nhưng những người mua hàng ở đây lại có thói quen rất lạ. Nếu Nam muốn được bo thêm thì Nam phải trả lời số lượng cách để trả tiền chính xác cho món đồ của người mua bằng các tờ 1, 2 và 5 đồng. Nam cần tiền và cần trả lời đúng và nhanh nhất có thể, nếu không người khách sẽ không bo cho Nam nữa. Là một sinh viên công nghệ ICTU, Nam rất thông minh Nam đã viết ra một chương trình để máy tính tự động tính ra kết quả mỗi khi có khách yêu cầu vì thế Nam luôn nhận được tiền bo của khách. Hãy viết một chương trình để tính đúng số cách trả tiền như Nam nhé.

INPUT

Một dòng ghi số tiền mà người mua hàng mua (Số tiền là số tự nhiên n<1000).

OUTPUT

In ra số cách trả tiền

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

5

4

 

 

Giải thích: các cách trả tiền (x-y-z: x là số tờ 1 đồng, y là số tờ 2 đồng, z là số tờ 5 đồng thì số cách là:  5-0-0, 3-1-0, 1-2-0, 0-0-1).