Bán hàng

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: admin

Đề bài:

Trong tuần tới, trường ta sẽ mở một cuộc thi bán hàng. Số lượng hàng để bán là n và mỗi lớp sẽ cử k người tham gia. Đội nào bán hàng được nhiều tiền nhất là đội thắng. Do khả năng thuyết phục khách hàng và độ khéo léo của mỗi người là khác nhau nên tiền bán được 1 món hàng của mỗi người cũng khác nhau. Ví dụ cùng cái quần nhưng bạn Nhung bán được 100 ngàn còn bạn Hùng chỉ bán được 50 ngàn vì bạn Nhung xinh hơn ^^.

Lớp của Ngân đăng ký và cử một đội tham gia và với số lượng món hàng theo quy định. Các bạn trong đội dự kiến sẽ bán được các món hàng với số tiền nhất định và gửi cho Ngân như sau:

Bạn thứ i sẽ bán được món hàng thứ j với giá là a[i][j].

Nhưng theo ban tổ chức, có một quy định là các thành viên trong đội sẽ được đánh số thứ tự, nếu bạn thứ i đã bán được món hàng thứ j thì bạn thứ i+1 phải bán các món hàng từ j+1 trở đi. (Tức là không bán các món hàng có chỉ số bé hơn các món hàng đã bán). Nhiệm vụ của Ngân bây giờ là hãy chọn lựa bạn nào sẽ bán món hàng nào để số tiền thu về là lớn nhất, khi đó cơ hội thắng của lớp sẽ cao nhất.

Đầu vào:

  • Dòng 1: Gồm 2 số nguyên k và n cách nhau bởi dấu cách (1 <= k <= n <= 100)
  • K dòng tiếp theo, mỗi dòng có n số nguyên cách nhau bởi dấu cách. K dòng này tạo thành ma trận a với a[i][j] là giá bạn món hàng thứ j của bạn thứ i.

(0 < A[i][j] <= 10^7)

Đầu ra: Một số nguyên là tổng số tiền lớn nhất có thể thu được.

Ví dụ:

Input

Output

4 6

1 1 6 4 3 10

9 1 4 7 2 7

7 2 6 10 2 3

6 10 7 1 3 9

24

Giải thích: Người thứ 1 bán hàng 1, người thứ 2 bán hàng 3, người thứ 3 bán hàng 4, người thứ 4 bán hàng 6. Tổng là 1 + 4 + 10 + 9 = 24