Mật khẩu

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài:

Thầy Trường đang xây dựng một hệ thống website cho doanh nghiệp đặt hàng, yêu cầu của hệ thống cần có tài khoản cho mỗi người dùng vì vậy việc quy ước mật khẩu sao cho có tính bảo mật là điều rất quan trọng. Yêu cầu mật khẩu của mỗi tài khoản phải bao gồm ít nhất một ký tự hoa, ít nhất một ký tự thường, ít nhất một ký tự số và có độ dài từ 8 ký tự trở lên. Nếu người dùng đặt mật khẩu không thoả mãn các yêu cầu trên thì không cho tạo tài khoản.

Đầu vào:

  • Dòng 1: Một số nguyên n là số lượng mật khẩu cần kiểm tra. ( 1 <= n <= 100)
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi (không quá 50 ký tự và không chứa dấu cách) là mật khẩu cần kiểm tra.

Đầu ra: n dòng lần lượt là kết quả kiểm tra của các mật khẩu. Nếu thoả mãn thì ghi Y, không thì N.

Ví dụ:

Input

Output

2

Truong123

truongmothaiba

Y

N