PUPG

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài:

PUPG là một game khá phổ biến hiện nay, trên cả PC và Mobile. Trong game, khi chơi ở chế độ đội 4 người (squad), một trận đấu sẽ có tất cả 100 người và được chia thành 25 đội. Thầy Trường rủ thầy Núi, thầy Minh, thầy Tảo lập đội chơi và nhảy dù gần biển để chạy bo đường dài, sống sót được lâu. Đang chạy bo vui thì cả 4 thầy bị bắn trộm và đóng hộp không kịp ngáp. Buồn quá thầy Núi đố thầy Trường biết hiện tại có thể có ít nhất và nhiều nhất là bao nhiêu đội vẫn đang sống? Biết rằng sau khi 4 thầy bị bắn thì góc trên màn hình báo còn n người sống sót.

Đầu vào:

  • Dòng 1: số nguyên k – số test
  • K dòng tiếp theo, mỗi dòng một số nguyên n là số người còn sống sót ( 1 <= n <= 100)

Đầu ra: k dòng, mỗi dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số đội ít nhất và nhiều nhất có thể.

Ví dụ:

Input

Output

1

6

2 6

Giải thích: Vì mỗi đội có tối đa 4 người nên 6 người thì ít nhất phải có 2 đội và nếu mỗi người ở 1 đội thì có tối đa 6 đội.