Đếm số dư

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài:

Hôm nay học về phép chia lấy dư, Thu Ngân rất phấn khích và muốn thử về phép chia lấy dư này với những số hàng triệu, hàng tỷ theo đúng tên chuyên ngành “Thu Ngân” của mình.

Cô đặt ra một quy tắc là với n số nguyên a1, a2,…, an (0 <= ai <=1012), chia lấy dư cho một số nguyên x và xem có bao nhiêu số dư khác nhau được tạo thành. (0 < n, x <= 105). Cô thầm ước, số lượng số dư đó là số tiền sau này cô kiếm được mỗi ngày theo đơn vị triệu đô nên rất hào hứng. Các bạn giúp cô ấy nhé.

 

Đầu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và x.
  • Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[i].

 

Đầu ra: Một số nguyên duy nhất là số lượng số dư khác nhau theo cách Thu Ngân vừa đề ra.

 

Ví dụ:

Input

Output       

4 5

3 9 6 8

3

 

Giải thích: Các số 3 9 6 8 chia cho 5 được các số dư lần lượt là 3, 4, 1, 3. Do vậy có 3 số dư khách nhau là 1, 3, 4.