Tam giác cân

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài:

Dựa trên ý tưởng của các kim tự tháp hùng vĩ và xinh đẹp, Hoàng Diệu muốn vẽ một kim tự tháp 2D dạng như một tam giác cân lên màn hình với chiều cao n là một số nguyên cho trước.

Bạn hãy giúp Hồng vẽ một tam cân dấu sao với chiều cao n (hướng của tam giác như hình ở ví dụ bên dưới, các dấu sao trên cùng một dòng nằm liền kề nhau).

 

Đầu vào: Số nguyên n (1 <= n <= 100);

Đầu ra: Tam giác cân dấu sao chiều cao n.

 

Ví dụ:

Input

Output       

4

      *

    ***

  *****

*******