Đi làm

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Kiên bước vào năm học thứ 3. Kiên tự nhận thấy trình của mình đang lên thần, có thể đi làm ngay để kiếm tiền phụ bố mẹ. Trong năm đã làm ở một công ty hoành tráng rồi nên bước vào kỳ hè, Kiên rảnh rất nhiều và muốn làm 2 công ty để thử sức.

 

Vấn đề là sáng làm công ty A, chiều làm công ty B nên Kiên muốn chọn 2 công ty sao cho khoảng cách giữa 2 công ty thật ngắn nhất có thể để thuận tiện đi lại. Khoảng cách giữa các công ty được tính từ nhà Kiên. Hãy giúp Kiên tìm ra 2 công ty đó, Kiên sẽ chia 1/5 lương mỗi tháng cho bạn ^^.

 

Đầu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số công ty (2 <= n <= 105)
  • Dong thứ 2 gồm n số nguyên a[1], a[2], a[3],… a[n], cách nhau bởi khoảng trắng lần lượt là khoảng cách từ nhà Kiên tới công ty đó. (2 <= a[i] <= 109).

Đầu ra:

  • Một số nguyên duy nhât là khoảng cách giữa 2 công ty gần nhau nhất.

 

Ví dụ:

Input

Output       

3

3 1 6

2

 

Giải thích: Chọn công ty thứ nhất và công ty thứ hai vì chúng cách nhau 3-1=2 là khoảng cách ngắn nhất giữa các công ty.