BESTFRIEND

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Facebook đang tràn ngập những bình luận với từ khoá BFF (Best friend forever) để thể hiện một tình bạn tuyệt vời giữa hai người. Kiên là một người mày mò và thích đưa ra các trò chơi, Kiên đã nảy ra một ý tưởng để chơi với các bạn của mình như sau:

 

Hai người bất kỳ sẽ đưa ra 2 số nguyên dương bất kỳ. Hai người đó là BF (Best Friend) nếu hai số mà họ đưa ra thoả mãn tổng tất cả các ước của số này bằng chính số kia (không tính ước chính số đó).

 

Đầu vào: Hai số nguyên a, b cách nhau một khoảng trắng (1 <= a, b <= 105).

Đầu ra: In ra YES nếu hai người đó là BF, ngược lại in ra NO.

 

Ví dụ 1:

Input

Output       

220 284

YES

 

Ví dụ 2:

Input 

Output       

12 20

NO

 

Giải thích ví dụ 1:

Tổng các ước của 220 là: 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284

Tổng các ước số của 284 là 1+2+4+71+142=220