Home » List-post » Giới thiệu

Giới thiệu

Người tạo : Administrator
Thẻ :

Hệ thống được khoa CNTT trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên (ICTU) xây dựng nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên trong và ngoài ICTU có thể luyện tập, thi đấu về giải thuật, thuật toán. Đây cũng là một nơi giúp các bạn nâng cao trình độ lập trình cả trong quá trình học tập, ôn luyện thi Olympic tin học Quốc gia, thi lập trình viên quốc tế ICPC và cả trong công việc thực tế.

Các thành viên tham gia xây dựng hệ thống:

 

Họ tên

Đơn vị

Nguyễn Hải Minh

Trưởng khoa CNTT

Nguyễn Văn Núi

Phó trưởng khoa CNTT

Nguyễn Văn Quân

Giảng viên khoa CNTT

Trần Đại Hiệp

Sinh viên

Nguyễn Bá Hiển

Sinh viên

Hoàng Thị Diệu

Sinh viên

Nguyễn Thị Hoà

Sinh viên

Đỗ Khương Duy

Sinh viên

Phạm Trung Kiên

Sinh viên

Nguyễn Công Cường

Sinh viên

Nguyễn Văn Lâm

Sinh viên

Vương Tùng Dương Sinh viên

 

Mọi thông tin, phản hồi vui lòng gủi vào email: nvnui@ictu.edu.vn

 

 

Thẻ :

0 Bình luận