Home » List-post » Danh sách sinh viên đạt giải cuộc thi ICTU Programming Contest Q2-2020

Danh sách sinh viên đạt giải cuộc thi ICTU Programming Contest Q2-2020

Người tạo : Administrator
Thẻ :

Chào các bạn như vậy là sau khi kết thúc phần thi sôi nổi ban tổ chức đã xác định được danh sách các bạn sinh viên đạt giải cuộc thi ICTU Programming Contest Quý 2 -2020 như sau:

Danh sách các bạn sinh viên có các bài giải đúng nhanh nhất:

 

STT

Mã số SV

Họ Tên

Ngày Sinh

Lớp

Số bài giải nhanh nhất

1

DTC18H4801030002

Phạm Văn Cường

22/9/1997

KTPM K17A

2

2

DTC17H524802010112

Trịnh Quang Cao Sơn

12/3/1999

KTPM K16A

2

3

DTC175524801030047

Lưu Đắc Hạnh

29/10/1999

KTPM K16B

1

 

5 sinh viên đạt giải khuyến khích:

 

STT

Mã số SV

Họ Tên

Ngày Sinh

Lớp

1

DTC16HD4801040002

Nguyễn Thị Nhung

17/1/1997

HTTT K15A

2

DTC165D4802010266

Phạm Đình Tùng

 

29/6/1998

KTPM_K15A

3

DTC195480103DT0004

Bùi Trung Hiếu

16/3/2001

KTPM K18ĐT

4

DTC16HD4802010006

Dương Văn Sơn

3/1/1998

KTPM K15A

5

DTC175524802010002

Hoàng Văn Thanh

9/12/1999

KTPMK16A


3 sinh viên đạt giải BA:

 

STT

Mã số SV

Họ Tên

Ngày Sinh

Lớp

1

DTC165D4801030018

Thào A Vảng

19/5/1998

KTPM K15A

2

DTC165D4801030254

Nguyễn Vũ Thành Tuyển

5/7/1998

KTPM K15A

3

DTC16HD5103030013

Lê Hoàng Anh

25/11/1992

CNTĐH - K15A

 

 2 sinh viên đạt giải NHÌ:

 

STT

Mã số SV

Họ Tên

Ngày Sinh

Lớp

1

DTC17H524802010112

Trịnh Quang Cao Sơn

12/3/1999

KTPM K16A

2

DTC175524801030047

Lưu Đắc Hạnh

29/10/1999

KTPM K16B

 

1 sinh viên giải Nhất:

 

STT

Mã số SV

Họ Tên

Ngày Sinh

Lớp

1

DTC18H4801030002

Phạm Văn Cường

22/9/1997

KTPM K17A

 

Các bạn sinh viên đã có tên trong danh sách đạt giải sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng với cơ cấu giải thưởng cho cuộc thi quý đã công bố như sau :

 

      01 giải nhất, tổng trị giá 1.000.000 đ

      02 giải nhì, mỗi giải tổng trị giá 500.000 đ

      03 giải ba, mỗi giải tổng trị giá 300.000 đ

      05 giải Khuyến khích, mỗi giải tổng trị giá 100.000 đ

      05 giải đúng nhanh nhất, mỗi giải tổng trị giá 50.000 đ

Thẻ :

0 Bình luận